Katedra Radioastronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Teleskopy

RT-32

32-metrowa precyzyjna paraboliczna antena, zaprojektowana (inż. Z. Bujakowski ze współpracownikami) i zbudowana w Polsce jest w pełni sterowalnym teleskopem o klasycznym montażu azymut - elewacja. Zwierciadło główne złożone jest z 336 paneli, każdy wykonany z dokładnościa 0.35mm (średnie odchylenie standardowe). Panele zostały zamontowane, a następnie ustawione z dokładnościa większą od 0.2mm dzięki klasycznej, opartej na pomiarach laserowych, technice przeglądu. Finalna dokładność powierznchni jest więc limitowana dokładnością z jaką wykonane są poszczególne panele.