Katedra Radioastronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Pogoda kosmiczna (SWE)

prof. Paweł Rudawy, IA UWr

Streszczenie:
Poznanie zjawisk opisywanych jako pogoda kosmiczna (SWE) jest jednym z kluczowych składników programu "Monitorowanie Sytuacji w Przestrzeni Kosmicznej" (SAA) Europejskiej Agencji Kosmicznej. SWE obejmuje monitorowanie i prognozowanie aktywności Słońca oraz zjawisk indukowanych w przestrzeni międzyplanetarnej, włącznie z ziemską magnetosferą i jonosferą a także badanie i prognozowanie wpływu tych procesów na zjawiska klimatyczne, środowiskowe oraz aktywność społeczną i technologiczną człowieka. Podczas spotkania postaram się naszkicować podstawowe procesy heliofizyczne generujące lub wpływające na stan przestrzeni międzyplanetarnej, przedstawić niektóre zjawiska na Ziemi wywoływane przez SWE, a także obecny stan badań w tej dziedzinie w Polsce.

Data
22.01.2018 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA