Katedra Radioastronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Krótkie prezentacje niedawno złożonych prac doktorskich

dr Zbigniew Buliński, dr Krzysztof Czart

„Przyspieszenie topologiczne w symulacjach N-ciał", mgr Zbigniew Buliński

Streszczenie:
Wyjaśnienie zjawiska przyspieszenia topologicznego oraz przedstawienie kilku przestrzeni topologicznych najbardziej atrakcyjnych ze względów kosmologicznych. Rozszerzenia tego zagadnienia na struktury zbudowane z wielu obiektów. Zbadanie zjawiska przyspieszenia topologicznego poprzez symulacje N-ciał, w przestrzeniach o różnych topologiach.

„Wyznaczeniu jasności absolutnych i innych własności gwiazd Wolfa-Rayeta”, mgr Krzysztof Czart

Streszczenie:
Omówione zostaną wyznaczenia odległości do grupy gwiazd Wolfa-Rayeta oparte o pomiary linii międzygwiazdowych i uzyskane na ich podstawie jasności absolutne do tych gwiazd. W dalszej części przedstawione zostaną także inne wyznaczone własności gwiazd Wolfa-Rayeta i analizy związków gwiazd Wolfa-Rayeta z gromadami otwartymi i asocjacjami.

Data
12.01.2015 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA