Katedra Radioastronomii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

„Fotometria, modelowanie i skalowanie planetoid o długich okresach i niskich amplitudach”

dr Anna Marciniak

Abstrakt:
Efekty selekcji obserwacyjnej w dziedzinie badania małych ciał faworyzują obiekty jasne i bliskie. Istnieją też jednak inne efekty selekcji, z powodu których dobrze zbadane są przede wszystkim planetoidy o określonych cechach, takich jak krótki okres rotacji czy duża amplituda zmian blasku. Ma to spory wpływ na współczesny obraz procesów działających na małe ciała oraz na wiedzę o ich wewnętrznej budowie i cechach powierzchni. W swoim wystąpieniu opiszę program obserwacyjny przeciwdziałający tym efektom, jego pierwsze wyniki i oparte na zebranych danych trójwymiarowe modele planetoid. Ukażę również dalsze badania z zastosowaniem otrzymanych modeli. /dr Anna Marciniak z OA UAM

Data
15.05.2017 - 11:15
Miejsce
Sala seminaryjna KRA